Veiligheidsplan

Elk schip, dus ook de “Kamper Kogge” is een potentieel gevaarlijke omgeving.
Men kan niet zo maar weglopen als er problemen ontstaan en in veel gevallen is het schip voor hulpverleningsdiensten moeilijk bereikbaar om assistentie te verlenen.
Wanneer er zich aan boord een calamiteit voordoet, moet worden voorkomen dat er paniek uitbreekt. Daarom moet stress in bepaalde veiligheidssituaties aan boord beheersbaar worden gemaakt. Dat kan worden bereikt door goede kennis van het schip, de inventaris en de veiligheidsuitrusting.
Op een schip met een vaste bemanning is die kennis meestal wel degelijk aanwezig.
De bemanning van de “Kamper Kogge” bestaat echter uit “vogels van diverse pluimage” en velen van hen hebben geen of weinig ervaring op zee. Hun inlevingsvermogen van gevaarsituaties op zee is dus beperkt.
Deze veiligheidsprocedures richten zich vooral op de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van elk bemanningslid in geval van een calamiteit aan boord.
De procedures zijn samengesteld aan de hand van de risico’s op dat gebied.
De procedures vormen de basis voor de training van de bemanningsleden .
Voorwaarde voor het slagen van de training is dat de procedures worden gedragen door een ieder in de organisatie van de Stichting Kamper Kogge. Het stichtingsbestuur verwacht dan ook dat ieder lid van de bemanning zich er aan conformeert en in de praktijk ook zo handelt.
De procedures mogen echter niet leiden tot dogma’s. Er zullen in de praktijk altijd momenten of situaties zijn waarop het veiliger is om af te wijken van de “regel”, op een vergelijkbare wijze als het toepassen van “goede zeemanschap”.
Elk bemanningslid is verplicht om de inhoud van de procedures te kennen, voordat hij of zij als bemanningslid aan boord wordt ingedeeld.
Kennis van de inhoud is echter niet voldoende; het daadwerkelijk oefenen in reële situaties in het gebruik van de veiligheids- en reddingsmiddelen is een absolute noodzaak. Het gaat dus vooral om de toepassing in het gebruik van de apparatuur en weten hoe het voelt. Ieder bemanningslid moet in noodsituaties in staat zijn om juist te handelen, zonder eerst een naslagwerk te raadplegen.
De grootte van de bemanningsgroep en de steeds wisselende bemanningssamenstelling gedurende de reizen maken het wenselijk dat bij elke meerdaagse reis minimaal een of meerdere procedure getraind wordt.

Voor details van een procedure klik één van de procedures aan.