Veiligheidsplan

Elk schip, dus ook de Kamper Kogge, kan een gevaarlijke omgeving zijn.
Je kunt niet weglopen als iets stuk gaat of als er problemen ontstaan en vaak is het schip voor hulpverleningsdiensten moeilijk bereikbaar om snel assistentie te verlenen.

Calamiteitbeheersing
Ontstaat er aan boord een calamiteit, dan is het belangrijk te voorkomen dat er paniek uitbreekt onder de bemanning tijdens het varen of bij de gasten tijdens open schip. Daarom moet stress in bepaalde situaties aan boord beheersbaar blijven. Dat bereik je door het schip, de inventaris, procedures en de veiligheidsuitrusting goed te kennen. En je houdt die kennis steeds bij, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de trainingen die stichting Kamper Kogge je aanbiedt.
Op een schip met een vaste bemanning is die kennis bij alle bemanningsleden meestal even groot. De bemanning van de Kamper Kogge bestaat echter uit “vogels van diverse pluimage” en niet iedereen heeft voldoende ervaring met zeilen op open water of zee. Je inlevingsvermogen van gevaarsituaties op zee kan hierdoor onvoldoende zijn. Op dit vrijwilligersdeel pver het veiligheidsplan kun je je inlezen over afspraken, regels en werkwijzen.  Houd je aan deze afspraken en kijk regelmatig of de informatie is bijgewerkt.

 • Veiligheidsprocedures
  Deze veiligheidsprocedures gaan vooral over de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van elk bemanningslid in geval van een calamiteit aan boord.
  – De procedures zijn samengesteld aan de hand van mogelijke risico’s.
  – De procedures samen zijn de basis voor de training van de bemanningsleden. Voorwaarde voor het slagen van de training is dat de procedures worden gedragen door een ieder in de organisatie van de Stichting Kamper Kogge. Het stichtingsbestuur verwacht dan ook dat ieder lid van de bemanning zich er aan houdt en in de praktijk er naar handelt.
  – De procedures mogen echter niet leiden tot dogma’s. Er kunnen in de praktijk altijd momenten of situaties zijn waarop het veiliger is om af te wijken van de “regel”, op een vergelijkbare wijze als het voor elk bemanningslid geldende wettelijk verplicht toepassen van goed zeemanschap.
  – Elk bemanningslid is verplicht om de inhoud van de procedures te kennen, voordat hij of zij als bemanningslid aan boord wordt ingedeeld.
  – Alleen de procedures kennen is niet voldoende; oefenen in reële situaties in het gebruik van de veiligheids- en reddingsmiddelen is absolute noodzaak. Het gaat dus vooral om oefenen in het gebruik van de apparatuur en calamiteitshulpmiddelen en weten hoe het voelt. – Ieder bemanningslid moet in noodsituaties in staat zijn om juist te handelen, zonder op dat moment nog een naslagwerk te raadplegen.
  – De grootte van de bemanningsgroep en de steeds wisselende bemanningssamenstelling tijdens de reizen maken het wenselijk dat bij elke meerdaagse reis minimaal een of meerdere proceduresgetraind worden.

Voor details van een procedure klik één van de procedures aan.