Vrijwilliger in het zonnetje

Arjen Hendriks, voorzitter van stichting Kamper Kogge en Ido bij de Kamper Kogge

Deze zomer is onze nestor Ido in het zonnetje gezet. Ido woonde in Kampen en was vrijwilliger bij de Bataviawerf in Lelystad in de tijd dat in Kampen de Kogge werd gebouwd tussen 1994 en 1998.

Nieuwsgierig naar dat bootje dat in Kampen werd gebouwd en hij was regelmatig op de Koggewerf te vinden. Daar is hij ingelijfd als gids bij de Kamper Kogge en is nooit meer weggegaan.

Hij is het langst betrokken bij de stichting, weet het meest over de bouw van het schip, van aantal sintels, naainagels voor de bouw, welke uitdagingen we tegenkwamen bij de reconstructie van het wrak. Al zijn kennis wist hij over te dragen naar de gidsen die later bij de Kogge betrokken raakten.

Maar dat niet alleen…

Ido onderhield de relaties met het comité van aanbeveling van de Ommelandvaart die we in 2004 voeren. Schreef mee aan het boek over de bouw van de Kogge en was actief bij de voorbereidingen van de eerste Ommelandvaart van 2004.

Sinds het begin is Ido al die jaren gids gebleven, waarbij hij groepen over de koggewerf en de Kamper Kogge rondleidde. Met het gidsen is hij nu gestopt, maar als vrijwilliger blijft hij gelukkig bij de Kogge betrokken.