Maximaal aantal personen

De volgende situaties zijn onderkend en beschreven die rond de Kamper kogge gebeuren:
  • Rondleidingen
  • Open schip in Kampen
  • Open schip tijdens evenement
  • Dagtochten
  • Meerdaagse tochten binnenwater/ IJsselmeer
  • Meerdaagse tochten over zout water

Voor al deze situaties zijn maxima gesteld qua aantallen bezoekers en bandbreedte voor de bemanning van de Kamper Kogge.

 

Max. Bezoekers

Min. Bemanning

Max. Bemanning

Rondleidingen

_

_

_

Open Schip (Kampen)

_

_

_

Open Schip evenement

_

_

_

Dagtochten

12

6

12

Meerdaagse tocht zoet

0

6

12

Meerdaagse tocht zout

0

8

12