Privacy

Op deze pagina kunt u lezen hoe het Stichting Kamper Kogge ( SKK) omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Zo registreren wij onder meer persoonsgegevens, als u een vaartocht reserveert via email. Uiteraard worden persoonlijke gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Stichting Kamper Kogge voldoet daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Hoe gaat het SKK om met uw persoonsgegevens? Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en telefoonnummer invult om een vaartocht of een rondleiding te reserveren, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures te sturen (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten of een SKK-nieuwsbrief.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?


Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van de overheid. Dit betekent dat ook persoonsgegevens, die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Gebruik cookies

Gebruikt de SKK-site cookies voor de registratie van bezoekersstatistieken?
Wij meten de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site, hoe u door de site navigeert en welke zoektermen u gebruikt. Dit helpt ons om de inrichting van de website aan te passen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. De bezoekersstatistieken zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon. Links naar websites en cookies van andere partijen. Op de site van het SKK staan hyperlinks naar andere websites. Het SKK is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar verwezen wordt.

Hebt u nog vragen?


Bekijk de info over het omgaan met persoonsgegevens of neem contact met ons op via redactie@kamperkogge.nl.