Sponsors en crowdfunding

Stichting Kamper Kogge ontvangt geen structurele subsidies. Wij verdienen ons geld met het ontvangen van gasten op de Kamper Kogge en Koggewerf. Ook maken we producten van hergebruikt hout en verkopen deze tijdens onze bezoeken aan steden en in de Expositieruimte op de werf.
Bijdragen van sponsors en deelname aan crowdfundingsacties zijn ook belangrijk voor ons.

Clubactie Rabobank

Dankzij stemmen van klanten van de Rabobank, ontvingen we € 500,00 voor een nieuwe AIS. Met het Automatic Identification System is de Kogge ’s avonds en ’s nachts op zee over een afstand van een paar kilometer al te zien voor andere schepen. Maar de bemanning kan in het donker ook andere schepen al op grootte afstand op het scherm zien. Een AIS is belangrijk om veilig te varen.