Kamper Kogge

Het wrak oz-36 werd in Kampen gereconstrueerd. Elk stuk hout dat bij Zeewolde opgegraven was, werd geconserveerd, gemeten en vastgelegd. Met deze informatie maakten de koggebouwers elke knie, oplanger en huidgang na. Hiermee reconstrueerden ze een nieuw schip dat de naam Kamper Kogge kreeg.
Het wrak werd na onderzoek herbegraven op de plek waar het gevonden was. Door het hout in de grond te bewaren blijft het behouden. Boven de grond staat het bloot aan zuurstof en vergaat het eeuwenoude materiaal.

Kijk hier voor de vindplaats van het originele wrak oz-36

Koggewerf – historische plek
De landtong waar we nu de Koggewerf vinden, was oorspronkelijk onderdeel van het verdedigingswerk van de stad Campen, maar later werd er ook al een een werf op gevestigd.

foto: https://www.ssrp.nl/netwerk/werven/scheepswerf-schepman-kampen