Giften en donaties

Voor een houten schip is het belangrijk dat het zo vaak mogelijk vaart. Dit is het behoud van het schip. We gaan daarom graag op uitnodigingen in van organisatoren van evenementen. We bezoeken dan historische havensteden in binnen- en buitenland. De vergoeding die we hiervoor ontvangen gebruiken we om het in Nederland enige varende 14e-eeuwse schip te onderhouden. Ook de vergoedingen die onze gasten betalen voor de rondleidingen over het schip en de Koggewerf in Kampen wordt ingezet voor het behoud van de Kamper Kogge.

Donaties

Donaties zijn hierbij ook belangrijk. Draagt u de Kogge een warm hart toe, doe dan een donatie in de geldkist aan boord of in onze expositieruimte op de werf.
Betaling van uw gift via NL91 RABO 015.91.99.182 ten name van de St. Kamper Kogge, is ook zeer welkom. Wilt u hierbij dan vermelden: gift kogge.

Donateur van de Kamper Kogge

Voelt u zich sterk betrokken bij de Kamper Kogge, wordt dan donateur. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging voor de jaarlijkse Kogge donateurs dag op de Koggewerf. Stuurt u een e-mailbericht aan  secretaris@kamperkogge.nl met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. vermeld in de onderwerpregel: aanmelding donateur.

Belasting aftrekbare gift

Het is ook mogelijk uw gift op uw belastingaangifte te verrekenen. Stichting Kamper Kogge heeft de culturele Anbi-status van de belastingdienst (Algemeen nut beogende instelling). Uw gift aan de Kamper Kogge heeft voor ons, maar ook voor u voordelen. De belastingdienst geeft hierover aanvullende informatie.

Wilt u een Anbi-donatie doen, neem dan contact op met het bestuur via: secretaris@kamperkogge.nl
Download hiervoor deze documenten: financiële jaarverslag en onze Anbi-gegevens en beleid 2023-2024
– Financieel jaarverslag 2023
– Anbi en beleid SKK 2023-2024