Werkzaamheden Koggewerf

In het kader van de herinrichting en noodzakelijk onderhoud vinden er velerlei werkzaamheden plaats op de Koggewerf.

Zo zijn er tal van vrijwilligers bezig om het terrein op te ruimen en de gebouwen op te knappen. Ook werken er bedrijven, die o.a. een nieuwe aanlegsteiger voor de Kamper Kogge maken en voor de Botterstichting (ook gehuisvest op het terrein) een Botenhelling plaatsen.


Taveerne
De taveerne gaat o.a. dienst doen als kantine voor vrijwilligers en als horecafaciliteit voor bezoekers/gasten. Om iedereen hier goed te kunnen verwelkomen en ontvangen was het noodzakelijk om de taveerne grondig aan te pakken en achterstallig en noodzakelijk onderhoud uit te (laten)voeren. Dit waar mogelijk zelfstandig door eigen vrijwilligers of met ondersteuning van of door derden. Denk bij het onderhoud aan het vervangen van de centrale verwarmingsinstallatie, de bar en apparatuur (koelkasten, vriezers, etc.), de inrichting (meubilair en verlichting) van de taveerne en een goede lik verf.