VAARTOCHT ZEEVAARTSCHOOL STC

Een groep van 10 2e jaars studenten van de middelbare zeevaartschool STC uit Zwolle maakte donderdag samen met hun docent Mechanica een dagtocht met de Kamper Kogge. Binnen de bemanning van de Kogge is er plaats voor nieuwe schippers, bootslieden en machinisten en mogelijk is het voor de studenten een mooie hobby om de zeevaart straks te combineren met af en toe een tocht met de Kamper Kogge. Van de huidige schippers hebben de meesten immers ook hun wortels in de bagger-, binnen- of zeevaart.

Na een regenachtige start van de dag, brak de zon door toen de groep aan boord stapte. Daar werden ze welkom geheten door een zeer ervaren bemanning die bestond uit maar liefst 3 schippers, twee bootslieden, een machinist, een scheepskok en 5 deckhands. Onderweg naar het Ketelmeer stuurde één van de studenten de Kogge door de Eilandbrug. Eenmaal door het Kattendiep, werd de ra gestreken om een laatste gording (hijstouw) van het schoverzeil te vervangen. Onderweg werd tevens een defect aan een diesel-lenspomp opgespoord onder leiding van docent Hans. De kok had een lekkere lunch voorbereid met soep en een broodje saté. En onderwijl werd er natuurlijk gezeild rond IJsseloog en voer de Kogge op de motor weer de IJssel op. Bij terugkomst op de Koggewerf stond een prima bbq op de groep te wachten, die door het STC als dank werd aangeboden. Zelfs alle docenten waren uit Zwolle overgekomen om de dag samen af te sluiten. Een mooie dag met een enthousiaste groep van de zeevaartschool uit Zwolle. Graag tot ziens!

Interesse om als vrijwilliger te varen op de Kamper Kogge? Mail naar d.mulder@kamperkogge.nl