Podcast serie over gevonden wrakken in de Zuiderzee compleet

Het was begin 2022 groot nieuws en haalde het 8 uur journaal: Na langdurig onderzoek werd het het wrak van het schip Endurance van poolverkenner Ernest Shackleton op meer dan drie kilometer diepte aangetroffen op de bodem van de Weddelzee bij Antarctica.
Maar wist je dat er in Nederland wel honderden scheepswrakken liggen verborgen?
De Kamper Kogge konden we reconstrueren omdat archeologen bij Nijkerk het wrak van een kogge vonden. Elk gevonden wrak leert ons weer meer over onze geschiedenis.

In de bodem van de voormalige Zuiderzee, het huidige Flevoland, zijn op soms minder dan een meter diepte (!!), resten van scheepswrakken aangetroffen. Maritiem archeoloog Yftinus van Popta wist de identiteit van een aantal van die schepen na uitvoerig onderzoek te achterhalen.
Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze? En wat is er gebeurd?
Met subsidie van de Provincie Flevoland reconstrueerden Yftinus van Popta, Jon Hille (podcastmaker), Jonathan Groubert en Renate van der zee een aantal van die scheepsrampen voor de vierdelige podcast Het wrakke water.
Een verhalende podcast over een vrijwel onbekend onderdeel van de maritieme geschiedenis van Nederland. De eerste aflevering werd in april 2022 gepubliceerd, nu is de vierdelige podcast serie compleet.