Staat van de Kogge

Kees Sars heeft een uitbreid rapport gemaakt voor het bestuur, hier een samenvatting:

De Kogge kan nog zeker 15 jaar mee voor zeewaardig gebruik. Complimenten voor het onderhoud.

Huidgangen zijn helemaal geïnspecteerd, op tekening aangegeven in diverse kleuren die de mate van aantasting weergeven.

Staat van de kogge is redelijk.

In doorsnee gekeken naar de planken en spantvlakken: niet heel slecht. Veel stukken waren gaaf.

Dek is redelijk goed, sommige planken moeten vervangen worden, kitnaden zijn echt op, dat moet op korte termijn en ook die van het kasteel.

Kasteel is constructief goed, koppen dwarsbalken vragen op den duur meer  aandacht.

Na 15 jaar zou je de kogge kunnen ‘op’ varen in het binnenland.

Toekomst Kogge 

Scenario 1: opvaren: huiduitgangen niet vervangen maar koper erover zetten en dat kan een verlenging van 10 jaar opleveren. Wel oplopende kosten door vervanging mast en ra, motoren, tuigage, zeilen etc. totaal 20 jaar en dan tentoonstellen.

Scenario 2: nu beperkt onderhoud en lapwerk, maar na 10 jaar een restauratiecyclus in. Kost wel behoorlijk wat, maar hij kan in principe ‘eeuwig’ mee.

Scenario 3: opvaren maar over 15 jaar een nieuwe Kogge bouwen met vrijwilligers, jongeren etc.

Podcast serie over gevonden wrakken in de Zuiderzee compleet

Het was begin 2022 groot nieuws en haalde het 8 uur journaal: Na langdurig onderzoek werd het het wrak van het schip Endurance van poolverkenner Ernest Shackleton op meer dan drie kilometer diepte aangetroffen op de bodem van de Weddelzee bij Antarctica.
Maar wist je dat er in Nederland wel honderden scheepswrakken liggen verborgen?
De Kamper Kogge konden we reconstrueren omdat archeologen bij Nijkerk het wrak van een kogge vonden. Elk gevonden wrak leert ons weer meer over onze geschiedenis.

In de bodem van de voormalige Zuiderzee, het huidige Flevoland, zijn op soms minder dan een meter diepte (!!), resten van scheepswrakken aangetroffen. Maritiem archeoloog Yftinus van Popta wist de identiteit van een aantal van die schepen na uitvoerig onderzoek te achterhalen.
Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze? En wat is er gebeurd?
Met subsidie van de Provincie Flevoland reconstrueerden Yftinus van Popta, Jon Hille (podcastmaker), Jonathan Groubert en Renate van der zee een aantal van die scheepsrampen voor de vierdelige podcast Het wrakke water.
Een verhalende podcast over een vrijwel onbekend onderdeel van de maritieme geschiedenis van Nederland. De eerste aflevering werd in april 2022 gepubliceerd, nu is de vierdelige podcast serie compleet.

Terugblik op 2021

Ondanks de Corona beperkingen is er veel gebeurd in 2021 op de werf en Kamper Kogge:

Varen met de Kamper Kogge
42 tochten met 265 gasten, heel bijzonder het afscheid van de burgemeester.
2 grote dagtochten en 3 weken naar Bremerhaven.

Televisie en Film producties
Bij 6 producties was de Kamper Kogge betrokken; Van Rossums, Klokhuis, House Vision, de Campenear, Grutte Pier en Lampje.

Onderhoud Kamper Kogge
Enkel de mast is behandeld en weer goedgekeurd. Door Corona beperkingen is de rest verschoven.

Ontvangst bezoekers op de Koggewerf
29 rondleidingen zijn verzorgd.

Werfinrichting
De Botterloods werd definitief opgeleverd, de Taveerne gronding gerenoveerd, de aanlegsteiger geplaatst en de bestrating opnieuw gelegd.

Zelfwerkzaamheid
In het bijzonder de Taveerne en de verbouwing van de houtwerkplaats heeft veel energie gevraagd.
Daarnaast zijn alle bovengenoemde activiteiten voorbereid en uitgevoerd door onze vrijwilligers.

Voor het uitgebreide sociaal jaarverslag 2021 https://kamperkogge.nl/wp-content/uploads/2022/02/Terugblik-op-2021-SKK.pdf