Kamper Kogge voorbereid voor inspectie en reparatie op werf

14 november 2022 gaat de Kamper Kogge op Urk de werf op. Onder leiding van onze bouwmeester Kees Sars repareert het vrijwilligersteam de schade aan de stuurboordgangen. We verwachten dat de reparaties tot eind december duren.
De lange reparatieperiode is nodig, omdat de romp van de Kamper Kogge overnaads gebouwd is en volgens de middeleeuwse methode ‘huid eerst.’ Daarna werden de inwendige oplangers, kniestukken en wegeringen geplaatst. Door deze constructie is het herstellen van de drie eikenhouten huidgangen een arbeidsintensieve en tijdrovende klus.

Kees Sars was tijdens de bouw (1994-1998) van de Kogge bouwmeester en wordt daarom bij werkzaamheden aan het schip geraadpleegd. Tijdens de herstelmaatregelen op Urk, dit najaar, inspecteert hij ook de staat van de reconstructie van het de 14eeuwse vrachtzeilschip. Hiervoor worden op Urk ook loodbroden (ballast) en betimmering uit het schip verwijderd. Op basis van zijn advies stelt de Stichting Kamper Kogge het nieuwe meerjarenonderhoudsplan voor het schip op.

Al met al een forse klus.

Podcast serie over gevonden wrakken in de Zuiderzee compleet

Het was begin 2022 groot nieuws en haalde het 8 uur journaal: Na langdurig onderzoek werd het het wrak van het schip Endurance van poolverkenner Ernest Shackleton op meer dan drie kilometer diepte aangetroffen op de bodem van de Weddelzee bij Antarctica.
Maar wist je dat er in Nederland wel honderden scheepswrakken liggen verborgen?
De Kamper Kogge konden we reconstrueren omdat archeologen bij Nijkerk het wrak van een kogge vonden. Elk gevonden wrak leert ons weer meer over onze geschiedenis.

In de bodem van de voormalige Zuiderzee, het huidige Flevoland, zijn op soms minder dan een meter diepte (!!), resten van scheepswrakken aangetroffen. Maritiem archeoloog Yftinus van Popta wist de identiteit van een aantal van die schepen na uitvoerig onderzoek te achterhalen.
Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze? En wat is er gebeurd?
Met subsidie van de Provincie Flevoland reconstrueerden Yftinus van Popta, Jon Hille (podcastmaker), Jonathan Groubert en Renate van der zee een aantal van die scheepsrampen voor de vierdelige podcast Het wrakke water.
Een verhalende podcast over een vrijwel onbekend onderdeel van de maritieme geschiedenis van Nederland. De eerste aflevering werd in april 2022 gepubliceerd, nu is de vierdelige podcast serie compleet.