Voorjaar 2024

HansaSail 2024 was een groot succes, dank aan iedereen die hieraan meehielp.

In april hebben we Quintus rondleidingen, voor lagere scholen uit Kampen, en weer enkele dagtochten!

In mei begint het ‘echte’ vaarseizoen met de tocht
naar Blankenberge
mogelijke UK
Oostende voor Anker
En in juni naar Delfsail.