Kampen neemt afscheid van Bort Koelewijn

Kampen neemt afscheid van Bort Koelewijn

De Kamper Kogge was vanmiddag het vlaggenschip bij het warme afscheid van burgemeester Bort Koelewijn. Veel schepen en scheepjes voeren mee om de burgemeester en zijn vrouw uit te zwaaien. Langs de IJsselkade stonden veel mensen te zwaaien. Velen waren ook naar de Koggewerf gekomen om de burgemeester op de Kogge te zien uitvaren. De botters waren goed vertegenwoordigd, de Vischrookerij was er, en het Schuttersgilde Kampen liet zich goed horen. Op verzoek van Bort kwamen er zelfs nog twee extra salvo’s.

Terug aan wal was het een gezellige drukte en werd de burgemeester van alle kanten aangesproken en toegesproken. Een burgemeester die merkbaar midden in de Kamper samenleving stond, en die voor velen veel betekend heeft. Bort, we gunnen je van harte je welverdiende pensioen. En we denken met warmte aan je terug!

Dag Bort, hart-elijk bedankt!!

In de voetsporen van de Van Rossems

In de voetsporen van de Van Rossems

Afgelopen weekend kwamen uit heel Nederland toeristen naar Kampen om de locaties te bezoeken die de Van Rossems in hun programma hadden laten zien. Want als je het programma hebt gezien, dan wil je natuurlijk ook met eigen ogen de Bovenkerk, sigarenfabriek De Olifant, de Schepenzaal, het Gotisch Huis en de Kamper Kogge zien. Veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ‘In de voetsporen van de Van Rossems’ zelf te ontdekken wat de oude Hanzestad Kampen aan schoonheid en historie te bieden heeft.

De Koggewerf kreeg heel wat aanloop en veel mensen zagen voor het eerst van hun leven een Kogge. De bezoekers bleken zeer geïnteresseerd in de toelichting van de gidsen, en aan boord van de Kamper Kogge kwamen de Middeleeuwen voor hun ogen tot leven. Daar bleef het niet bij: op de hele Koggewerf werden de bezoekers gastvrij onthaald. Het middeleeuwse huisje gaf een aanvullend inkijkje in het leven in de Middeleeuwen. Er waren verhalenvertellers, de Smederij en de Taveerne waren geopend, en aan de oever van de IJssel werd het verhaal van de IJsselkogge uit de doeken gedaan. Het was te merken dat de bezoekers erg te spreken waren over wat de vrijwilligers van de Koggewerf hen brachten.

RTV Oost kwam op bezoek en maakte een mooie reportage met een rondgang langs de verschillende locaties in Kampen.

Wil je het programma “Hier zijn de Van Rossems” met de aflevering Kampen bekijken, klik dan hier om terug te kijken.

Hanze-historie

De naam ‘Hanze’ heeft een middeleeuwse achtergrond: het betekent ‘bewapende schare’ of ‘bewapende groep’. De Hanze is aan het begin van de 12e eeuw ontstaan als losse samenwerkingsverbanden van groepjes kooplieden. Door samen te werken konden de kooplieden elkaars belangen behartigen en ontstonden er handelsnetwerken. Dit was een geleidelijk proces waarbij steeds meer kooplieden zich aansloten. Het was aantrekkelijk om lid te zijn van de Hanze: er werd veel geld verdiend. De kooplieden bepaalden geheel zelf wat hun beleid was, trokken zich niets aan van de heersende macht en konden indien nodig hun handel gewapenderhand verdedigen. Op deze wijze werd de Hanze steeds machtiger en dat was even wennen voor de heersende bisschoppen, hertogen en stadsbestuurders: die keken wantrouwig naar de Hanze, ze hadden totaal geen grip op dit koopliedenverbond.

Toen de heersende macht door kreeg dat er met de Hanze veel geld was te verdienen, begonnen steeds meer steden de Hanze te steunen: ze stelden hun markten en havens open voor kooplieden van de Hanze. Zo ging de Hanze in de 13e eeuw van een koopliedenverbond over naar een verbond van middeleeuwse steden. Kooplieden werden in de gelegenheid gesteld om grote pakhuizen te bouwen in buitenlandse steden waar men veel handel mee dreef. Hanzesteden gaven elkaar soms vrijstelling van tolheffing en werden handelsbelemmeringen steeds verder opgeheven. Door deze samenwerking konden handelaren gemakkelijk toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa.

Veel handelswaar werd over land vervoerd met grote karren, getrokken door vier tot zes paarden, soms naar Hanzesteden die ver in het achterland of aan verre kusten lagen. Dat was een risicovolle onderneming want op het platteland waren vele roversbenden actief. Bovendien kon je op zo’n kar maar een beperkte hoeveelheid handelswaar vervoeren. Door de toenemende handel ontstond al snel de behoefte om grote hoeveelheden handelswaar over grote afstanden te kunnen vervoeren. Als eerste begon de Hanze met het bouwen van grote zeeschepen: de Kogge. Dit stevige en prima zeewaardige schip werd gebruikt door alle Hanzesteden die toegang hadden tot de zee. Zo ook Kampen, dat heel strategisch gelegen was aan de monding van de IJssel, vlakbij de Zuiderzee. Zuidelijke zeeroutes vanuit Hanzestad Kampen liepen via de Zuiderzee naar Londen, Antwerpen, Gent, Brugge tot zelfs in Portugal. Noordelijke zeeroutes gingen naar Denemarken, Noorwegen, Noord-Duitsland, Zweden en alle landen aan de Oostzee.

Via de Maas, de Rijn en ook over land werden handelswaren als bijvoorbeeld glas, aardewerk, ijzerwaren, wijn, edelmetalen en molenstenen naar Hanzesteden langs de IJssel gebracht. Via de zuidelijke route kwamen Vlaamse lakenstoffen, koper, tin, lood en specerijen naar Kampen. En uit Frankrijk en Portugal werd veel zout gehaald. Zout was met name in het Oostzeegebied en de Noord-Duitse steden een erg begeerd en kostbaar product waar Kampen veel geld mee heeft verdiend. Nog steeds staan in Lübeck langs de rivier de Trave de mooie middeleeuwse zoutpakhuizen. Op de terugweg naar Kampen werd stokvis, haring, traan, huiden, teer mooie houtsoorten, bijenwas, honing, barnsteen en rogge meegebracht. Dit werd dan via de IJssel en over land naar het achterland verhandeld, soms tot ver buiten onze grenzen.

Regelmatig kwam het voor dat Koggen van de Hanze werden overvallen door kapers of door handelsconcurrenten. Koggen waren dan ook niet voor niets voorzien van een ‘kasteel’. Aan de kantelen van deze verhoogde opbouw kun je zien dat de bouwers hebben gekeken naar de kantelen van stenen kastelen die toen overal in het land te vinden waren. Verdedigers konden bij een aanval bescherming vinden achter deze kantelen, en konden ook zelf terugschieten met pijl en boog of een kruisboog. Op middeleeuwse afbeeldingen zie je dat ook knotsen, speren en zwaarden werden gebruikt. De bemanning kon zijn Kogge dus goed verdedigen.

Toch gingen er door toedoen van kapers of vijandige concurrentie schepen verloren, sneuvelden bemanningsleden en raakten kooplieden kostbare lading kwijt. Dat werd al snel bekend bij de kooplieden en in de verschillende Hanzesteden. De stad Lübeck riep dan een Hanzevergadering bijeen en er werd besloten een einde te maken aan deze bedreigende situatie. Afhankelijk van de grootte van de stad kreeg elke Hanzestad de opdracht om een voorgeschreven aantal soldaten te leveren. Grotere Hanzesteden moesten daarnaast ook één of meerdere Koggen leveren. Met geharnaste strijders en goed bewapende soldaten aan boord van een internationale vloot van Koggen bleek de Hanze zeer goed in staat samen om af te rekenen met vijanden. Koggen werden dus niet alleen als handelsschip gebruikt maar waren ook af en toe tijdelijk in gebruik als oorlogsschip.

Samenwerking bracht de Hanzesteden niet alleen grote welvaart, maar samen waren ze ook in staat hun belangen te verdedigen en zichzelf en hun handelswaar beter te beschermen. In de veertiende eeuw was de Hanze een grote economische macht en kon zelfs politieke invloed uitoefenen.

Voor meer historische informatie zie onder het menu: Historie

Kogge in de lente

Kogge in de lente

Gelukkig breekt elk jaar na een natte winter ook weer de lente aan en beginnen we te denken aan het komende vaarseizoen. Dat vraagt de nodige voorbereidingen door onze vrijwilligers. In de loop van maart gaan vele handen aan het werk om het grote winterkleed, dat over de Kamper Kogge ligt, er af te halen. Dat is hard werken want het is een groot en zwaar zeil van zo’n 22 bij 12 meter. Nadat het dekzeil weg is kan ook het houten ondersteuningsframe worden verwijderd en gaat alles de opslag in voor het volgende seizoen.

De Kogge is gebouwd van ongeveer de 20 ton eikenhout en dat moet jaarlijks onderhouden worden om houtrot te voorkomen. Nadat de Kogge weer uit haar winterjas is, gaan de vrijwilligers aan de slag om alles te voorzien van van een nieuwe laag “Kogge-tjet”. Deze tjet wordt met de hand aangebracht en bestaat voor het grootste deel uit heel natuurlijke lijnolie. Het duurt een paar weken voor deze nieuwe laag is opgedroogd, zodat je pas weer in de loop van april op het dek kunt lopen, zonder er aan vast te blijven plakken. De natuurlijke lijnolie vormt niet alleen een mooie beschermingslaag, maar is ook heel beeldbepalend voor de Kamper Kogge. Dat komt omdat, door inwerking van zonlicht op de lijnolie, deze laag na verloop van tijd mat zwart wordt. Om deze reden noemen de vrijwilligers de Kogge ook wel liefkozend “zwarte dame”.